GREENPEACE

Var rösten som vår planet förtjänar

Varje dag begås övergrepp mot de som inte kan försvara sig själva. Tusentals djurarter hotas av utrotning. Vackra och livsviktiga skogar skövlas och bränns ned. Och våra blå oceaner och det fantastiska liv som lever under havsytan hotas av plastföroreningar och industriellt överfiske. Nu får du ett fint gåvobevis när du stödjer vårt arbete för att skydda Antarktis eller Indonesiens regnskogar. Gåvobeviset är vårt sätt att säga tack för ditt engagemang och för att du är rösten som vår planet förtjänar.

Var rösten som orangutangerna förtjänar

Indonesiens regnskogar är jordens tredje största och hem åt ett rikt djur -och -växtliv, många arter finns bara här. Regnskogarna är samtidigt helt avgörande för vårt klimat och spelar ett avgörande roll i vår kamp mot  de ödesdigra klimatförändringarna.

De här fantastiska regnskogarna blir ödelagda av företag som utvinner palmolja – en ingrediens som återfinns i produkter som vi konsumerar varje dag så som snacks, kaffebröd, halvfabrikat, godis och rengöringsprodukter. Palmoljeindustrin är ett stort hot mot människor, djur och vårt klimat.  

På endast 16 år har hälften Indonesiens orangutanger dödats. Det motsvarar hela 25 orangutanger varje dag. Dessa vackra och kloka apor riskerar att utrotas helt inom kort.

Företagen som använder palmolja stjäl land från lokala odlare och röjer undan deras hem för att göra plats åt enorma plantager. Företagen bränner ner värdefull regnskog och branden innehåller giftig rök som hotar miljoner av människors hälsa i hela Sydostasien.

Palmolja kan produceras utan att ödelägga regnskogarna och även om flera storbolag har förpliktat sig till att sluta köpa palmolja från företag som bidrar till att skövla Indonesiens regnskogar innan 2020, finns det ännu inga tecken på framsteg.

Greenpeace har avslöjat att de stora företagen långtifrån håller sina löften utan fortfarande köper palmolja från företag som skövlar regnskogarna. Ett av dessa är Charlie – världens största palmoljeodlare som står för hela 40% av all handel med palmolja. Företag som Nestlé och Colgate är två av Charlies största och viktigaste kunder, samtidigt som de utåt sett är måna om att visa att de är bekymrade över våra skogars och planetens överlevnad.

Det är hög tid att vi kräver att de stora företagen sätter handling bakom sina vackra ord! Tillsammans kan vi göra skillnad för Indonesiens regnskogar och orangutanger som Rang-tan. För om palmoljeodlaren Charlie börjar förlora sina största kunder, kommer företaget tvingas stoppa sin skövling av Indonesiens regnskogar.

Vi måste ha möjlighet att tvätta våra hår eller köpa chokladkakor till våra barn utan att vara med och bidra till att djur utrotas och att människors hem förstörs.

Som konsumenter, miljökämpar och som medmänniskor som delar den här planeten, kan vi tillsammans vara den röst som orangutangerna och regnskogens andra invånare behöver.

#SkyddaOrangutangernasHem
Ge en gåva

Du är bara ett par steg från att vara den röst som regnskogarna förtjänar. Som bevis på ditt stöd sänder vi ett fint Greenpeace gåvobevis direkt till din mail.

Icebergs

Var rösten som pingvinerna förtjänar

Havet kring Antarktis är hem åt ett fascinerande djurliv – arter som adeliepingvinen, blåvalen och sjöleoparden finns här. Den antarktiska oceanen spelar samtidigt en avgörande roll för att reglera jordens klimat och enorma mängder koldioxid lagras här.

Men Antarktis och allt liv som lever här är hotat. Från ett varmare klimat som får isarna att smälta. Från en fiskeindustri som kommer långväga för att dammsuga havet på djurens föda, bland annat det lilla kräftdjuret krillen som är grunden för antarktiska havets näringskedja.

Klimatförändringarna och det industriella fisket är inte bara ett hot mot pingvinerna. Vi riskerar att förstöra hela ekosystemet vid jordens sydpol om vi inte lyckas beskydda Antarktis.

Förra året var Greenpeace i Antarktis för att dokumentera de sårbara ekosystemen på havsbotten, som aldrig tidigare blivit utforskade. Här observerade vi sällsynta fiskar, valar, pingviner och djupen innehöll en rik mångfald av arter som påminde om tropiska korallrev. Men vi hittade även mikroplast i haven och farliga kemikalier i den nyfallna snön som kan skada djurens fortplantning och fosterutveckling. Och vi såg industriella fisketrålare som dammsög havet på pingvinernas och valarnas mat – krill.

Denna sommar vann vi en viktig seger i kampen för att skydda havet runt Antarktis: vi fick delar av krill-industrin att sluta fiska i vissa av pingvinernas häckningsplatser. Arbetet kommer att fortsätta för att skydda det antarktiska havet från all industriellt fiske.

Om mindre än en månad har vi en fantastisk möjlighet att nå ett globalt avtal för att skydda adeliepingvinernas hem, när den Antarktiska Havskommissionen möts för att fatta beslut om världens största havsreservat.

Med stödet från människor som du kan vi skapa den politiska press som är nödvändigt för att ett havsreservat ska bli verklighet. Vi kommer ta med all den data och forskning som vi har samlat in under vår expedition, och de över 1,8 miljoner namnunderskrifter från människor över hela världen som bevis på att det är ett globalt krav på att skydda Antarktis.

Vårt liv här på planeten är beroende av att våra hav är friska. Tillsammans kan vi vara de röster som pingvinerna och alla andra som har sitt hem i Antarktis behöver. Var med och ge världen en viktig och välbehövd gåva – världens största havsreservat i Antarktis!

#SkyddaPingvinernasHem
Ge en gåva

Du är bara ett par steg från att vara den röst som Antarktis förtjänar. Som bevis på ditt stöd sänder vi ett fint Greenpeace gåvobevis direkt till din mail.

Stå upp mot orättvisorna som begås mot vår planet

Greenpeace vägrar att bara se på medan brott mot vår planet begås. I snart ett halvt sekel har vi jobbat med att uppmärksamma klimatförändringar, skydda världens urskogar och att förorda hållbara och gröna alternativ. Vi har genom åren haft en betydande positiv inverkan på vår planet. Men utan rösterna och stödet från personer som du hade det inte varit möjligt. Tillsammans kan vi säga NEJ till orättvisor och brott som begås av vår planet.
 

Att observera och exponera orättvisor har sedan starten 1971 varit kärnan i vår verksamhet. Du lånar ut din röst för att vi tillsammans, alla supportrar över hela världen, ska kunna vara en vässad spjutspets mot orättvisor och ge en röst åt de som saknar medel att protestera. Greenpeace bevittnar inte orättvisor utan att agera eftersom det aldrig är för sent att säga NEJ!

Vi är en organisation som arbetar utan stöd av näringsliv och stat, och tack vare det kan vi peka ut de som är ansvariga oavsett vem det gäller eller hur mycket makt de har. Men viktigast av allt, inget av det här kan vi göra utan dig! Här är ett urval av de framgångar vi tillsammans fram till nu har uppnått:

Svenskt förbud mot mikroplast

En viktig delseger i kampen mot plast i våra hav kom i februari i år när regeringen beslutade att förbjuda mikroplaster i viss kosmetika som sköljs av. Mikroplaster är små små korn av plast som används i bland annat hudvårdsprodukter för att ge en skrubbande eller peelande effekt. Ca 40 ton mikroplaster beräknas hamna i Östersjön årligen. Vi kommer kämpa för att fler omfattande, livsviktiga beslut tas för att minska plasten i våra hav.

Goda nyheter för bina – och för oss!

Miljövänner över hela världen stöttade vår kampanj för att rädda våra bin, och äntligen har EU tagit ett viktigt första steg och förbjuder tre neonikotinoider, några av världens mest använda bekämpningsmedel som misstänks orsaka massdöd bland bin.

3 000 kvadratmeter värdefull skog skyddas i Ryssland!

Några av våra största framgångar har krävt många års arbete. När vi äntligen når målet är glädjen obeskrivlig! Efter 18 års arbete har vi tillsammans med WWF lyckats beskydda en av de viktigaste skogarna i Europa – den ryska Dvinskyskogen. Ett område på 3 000 kvadratkilometer med oersättlig skogsmark fredades från avverkning. Nu ska vi se till att de ryska skogsbolagen håller sig till avtalet.

Vi är medvetna om att vårt arbete inte kan att ta slut så länge orätter begås mot vår planet. Det är därför vi behöver ditt långsiktiga stöd och din röst för att fortsätta att stå upp och tala för de som behöver det mest, oavsett hur mäktigt eller skräckinjagande motståndet är. Tillsammans är vi större än dem. Tillsammans, kan vi säga NEJ till orätt och kämpa för en friskare planet, nu och i framtiden.

#SkyddaPlaneten
Ge en gåva

Du är nu några få steg från att vara den röst vår planet behöver. Som tack för ditt stöd skickar vi ett Greenpeace-certifikat direkt till ditt mail.

Tack vare din gåva kan vi:

Tack vare ditt stöd kan vi göra research och avslöja multinationella företag som skövlar värdefull regnskog. Vi kan sätta spotlight på, och lägga press globalt på verksamheter som inte lever upp till deras löften om att skydda världens skogar.
Tack vare ditt stöd kan vi åka på expeditioner till de mest avlägsna platserna i världen - som Antarktis - för att dokumentera och samla in bevis på miljöproblemen till havs och sedan påverka politiker och beslutsfattare.
Greenpeace tar inte emot ekonomiska bidrag från stater eller företag. Det har vi valt att göra så att det alltid ska finnas något tvivel på att vi alltid enbart arbetar för planetens bästa. Det är därför engagerade människor som du som möjliggör vårt arbete.

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation. I mer än 40 år har vi arbetat för att skydda vår planet. Vi tar varken emot bidrag från stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen. Därför är ekonomiska gåvor från människor som du avgörande.