GREENPEACE

Var rösten som vår planet förtjänar

Varje dag begås övergrepp mot dom som inte har någon möjlighet att försvara sig själva. Djur- och växtliv utrotas, gamla skogar förstörs och våra stora blåa hav drunknar i plast. När du stödjer Greenpeace arbete för att stoppa förstörelsen av vår planet - på land och i havet, får du ett digitalt certifikat med konstverket Overflow, skapat av konstnär Caroline Thon, som tack för ditt bidrag. Ge ett bidrag nedan.

Stå upp mot orättvisorna som begås på land

Varje dag fälls hundratals år gamla träd för att omvandlas till kortlivade engångsprodukter samtidigt som flera av skogens enastående djur- och växtarter drivs allt närmre gränsen för utrotning. Intensifieringen av det konventionella jordbruket leder till att mark och vatten förorenas medans fossila bränslen utgör ett enormt hot mot vårt klimat och framtida generationer.
 
Dessa orättvisor är bara några exempel på hur livet på vår jord dagligen utsätts för övergrepp.

Våra enastående skogar spelar en oerhört viktig roll för allt liv på Jorden. De är hem åt två tredjedelar av vår planets alla landlevande arter – här finns en enorm biologisk mångfald. Men dessa värdefulla skogar ödeläggs i en rasande takt. Gamla, dyrbara träd avverkas och omvandlas till billiga, kortlivade produkter som pappmuggar och toalettpapper. Avverkningen har inte bara betydande konsekvenser för överlevnaden av djur- och växtarter utan utgör också ett stort hot mot klimatet. Våra skogar kan inte höja rösten. Men det kan vi. Stå upp med oss – skydda våra skogar nu.

Dessvärre ser vi det oansvariga användandet av jordens resurser även utanför skogens gränser. Inom det konventionella jordbruket tvingas levande varelser att utstå ett grymt plågeri, och den intensiva kött- och mejeriproduktionen påverkar även vår miljö och natur. Internationellt står produktionen av gris och kor för hela 14% av de totala utsläppen av växthusgaser och stora mängder ammoniak från gödsel och stall förorenar marken och grundvattnet. Samtidigt visar undersökningar att det konventionella jordbruk som förorenar allra mest får fullt EU-jordbruksstöd.

Hur  kan det rättfärdigas att vi fortsätter utvinna fossila bränslen som kol, gas och olja när de tekniska lösningarna för att omställa våra energisystem till 100% förnybar energi redan finns? Priset som vår planet och kommande generationer får betala för utvinning av fossila bränslen och den giriga jakten efter ny olja är skyhögt. Den direkta effekten av ett oljeutsläpp är bara en del av risken. Förbränning av fossila bränslen orsakar klimatförändringar och driver på de extrema väderförhållanden som hotar människors hem, familjer och hälsa världen över.

Greenpeace arbetar varje dag för att skydda vår sköra planet. Vi kräver att politiker, regeringar och företag ska ta sitt ansvar och se till att stoppa  exploateringen av Jordens resurser och dess fantastiska växt- och djurliv.

Vi är en del av naturen och alla har en viktig roll i framtiden. Vi kan inte ensamma lösa de allvarliga miljöproblemen vi står inför. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Du kan vara den röst vår Jord förtjänar.

#Skydda livet på land
Ge en gåva

Du är nu några få steg från att vara den röst som allt liv på land behöver. Som tack för ditt stöd skickar vi ett Greenpeace-certifikat direkt till ditt mail.

Stå upp mot orättvisorna som begås mot våra hav

Idag utrotas fiskar och havsdjur med destruktiva fiskemetoder och havsinvånare kvävs av plastskräp. Känsliga ekosystem förstörs vid utvinning av fossila bränslen samtidigt som de oersättliga korallreven långsamt dör på grund av försurning och havsvattnets uppvärmning. Och det här är bara några få exempel på den förfärliga behandling som vi utsätter våra livsviktiga hav för. Därför måste vi säga NEJ och stå upp mot orättvisan!

Länge har de enorma haven setts som oförstörbara jättar, omöjliga för oss människor att kunna skada. Idag när vi vet att detta inte är sant, finns det inga ursäkter. Vi vet att fisk inte är en oändlig tillgång och att våra korallrev är döende. Men det finns fortfarande människor som väljer att blunda för dessa fakta och därför inte tar ansvar utan fortsätter det hänsynslösa utnyttjandet och plundringen av Jordens resurser. Vartannat andetag du och jag tar kan vi tacka våra hav för och därför har vi inte råd att låta den här destruktiva utvecklingen fortsätta. Därför står vi upp för våra hav nu!

Inte ens de ekosystem som hittills varit avlägsna och orörda går längre säkra. I Antarktis är det unika djurlivet hotat av fiskeindustrin som hela tiden försöker flytta fram sina ekonomiska zoner in i hittills oexploaterade områden. I den redan så känsliga miljön är rovdriften på fisk i konkurrens med det naturliga djurlivet en dödsdom för Antarktis invånare. I Arktis på det norra halvklotet, intensifieras samtidigt hotet från oljeindustrin. Företag som i sin omättliga vinsthunger blir allt mer skoningslösa i sin envishet att borra inne i Arktis orörda områden. Riskerna för en potentiell miljökatastrof är överhängande, och konsekvenserna för Arktis djurliv är ödesdigra. Vi tar ansvar och säger nu är det nog!

Utvinningen av fossila bränslen som olja och gas hotar livet i och nära havet. Oljeborrningen har en direkt inverkan på klimatförändringarna som leder till att polarisen smälter i ett allt snabbare tempo. Många av planetens djur, däribland isbjörnen, är helt beroende av isen och när den smälter riskerar de utrotning. De stigande havstemperaturerna har också katastrofala konsekvenser för korallreven, som både fiskar och människor är beroende av. Den skada som människan redan har orsakat på korallrev och havens ekosystem är nästan omätbar, en uppsåtlig förödelse som efterlämnar havsbottnar strödda med skelett och tomma snäckskal. Och när man tar en närmare titt på dessa kyrkogårdar hittar man plast. Människans besatthet av detta material dränker våra hav. Större plastskräp stryper, kväver och gör att havens invånare svälter till döds för att de misstar plasten för mat. De mikroplaster som nu förorenar praktiskt taget alla näringskedjor har inte lämnat någon del av jorden orörd. Vår felaktiga och orättvisa behandling av djur och natur måste få ett slut innan det är för sent för oss alla. Nu får det räcka, säg NEJ tillsammans med oss!

Greenpeace jobbar för att exponera de som begår dessa brott mot våra hav och de varelser som vi delar denna planet med. Var med och stöd oss, anslut din röst till alla miljontals röster för att skydda vår utsatta planet. Med en gemensam och stark röst säger vi Ja till rättvisan!

 

#Skydda livet i havet
Ge en gåva

Du är nu några få steg från att vara den röst våra hav behöver. Som tack för ditt stöd skickar vi ett Greenpeace-certifikat direkt till ditt mail.

Stå upp mot orättvisorna som begås mot vår planet

Greenpeace vägrar att bara se på medan brott mot vår planet begås. I snart ett halvt sekel har vi jobbat med att uppmärksamma klimatförändringar, skydda världens urskogar och att förorda hållbara och gröna alternativ. Vi har genom åren haft en betydande positiv inverkan på vår planet. Men utan rösterna och stödet från personer som du hade det inte varit möjligt. Tillsammans kan vi säga NEJ till orättvisor och brott som begås av vår planet.
 

Att observera och exponera orättvisor har sedan starten 1971 varit kärnan i vår verksamhet. Du lånar ut din röst för att vi tillsammans, alla supportrar över hela världen, ska kunna vara en vässad spjutspets mot orättvisor och ge en röst åt de som saknar medel att protestera. Greenpeace bevittnar inte orättvisor utan att agera eftersom det aldrig är för sent att säga NEJ!

Vi är en organisation som arbetar utan stöd av näringsliv och stat, och tack vare det kan vi peka ut de som är ansvariga oavsett vem det gäller eller hur mycket makt de har. Men viktigast av allt, inget av det här kan vi göra utan dig! Här är ett urval av de framgångar vi tillsammans fram till nu har uppnått:

Svenskt förbud mot mikroplast

En viktig delseger i kampen mot plast i våra hav kom i februari i år när regeringen beslutade att förbjuda mikroplaster i viss kosmetika som sköljs av. Mikroplaster är små små korn av plast som används i bland annat hudvårdsprodukter för att ge en skrubbande eller peelande effekt. Ca 40 ton mikroplaster beräknas hamna i Östersjön årligen. Vi kommer kämpa för att fler omfattande, livsviktiga beslut tas för att minska plasten i våra hav.

Goda nyheter för bina – och för oss!

Miljövänner över hela världen stöttade vår kampanj för att rädda våra bin, och äntligen har EU tagit ett viktigt första steg och förbjuder tre neonikotinoider, några av världens mest använda bekämpningsmedel som misstänks orsaka massdöd bland bin.

3 000 kvadratmeter värdefull skog skyddas i Ryssland!

Några av våra största framgångar har krävt många års arbete. När vi äntligen når målet är glädjen obeskrivlig! Efter 18 års arbete har vi tillsammans med WWF lyckats beskydda en av de viktigaste skogarna i Europa – den ryska Dvinskyskogen. Ett område på 3 000 kvadratkilometer med oersättlig skogsmark fredades från avverkning. Nu ska vi se till att de ryska skogsbolagen håller sig till avtalet.

Vi är medvetna om att vårt arbete inte kan att ta slut så länge orätter begås mot vår planet. Det är därför vi behöver ditt långsiktiga stöd och din röst för att fortsätta att stå upp och tala för de som behöver det mest, oavsett hur mäktigt eller skräckinjagande motståndet är. Tillsammans är vi större än dem. Tillsammans, kan vi säga NEJ till orätt och kämpa för en friskare planet, nu och i framtiden.

#Skydda vår planet
Ge en gåva

Du är nu några få steg från att vara den röst vår planet behöver. Som tack för ditt stöd skickar vi ett Greenpeace-certifikat direkt till ditt mail.

Tack vare din gåva kan vi:

∙ Avslöja, konfrontera och stoppa de företag som avverkar skyddsvärd skog.
∙ Få politiker att stifta lagar som gör det lättare för människor världen över att återvinna plast.
∙ Dokumentera hotade arter och förhindra förstörelsen av deras habitat.

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation. I mer än 40 år har vi arbetat för att skydda vår planet. Vi tar varken emot bidrag från stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen. Därför är ekonomiska gåvor från människor som du avgörande.